Przejście na stronę główną

Ordo Missea

Szczęść Boże

W 1986 komisja kardynałów powołana przez Jana Pawła II orzekła, że Msza Piusa V nigdy nie byłą zakazana i że biskup nie mogą zabronić kapłanom odrawiać tą formę Mszy św. W 2007 roku Benedykt XVI ogłosił „Summorum Pontificum”, które potwierdzało te wsnioski. Wydawało się, że będzie to data przełomowa, która odda kapłanom i wiernym piękną i głęboką formę Mszy św. i wróci ona do każdej parafii.
Niestety - tak się nie stało. Częściowo z powodu oporu części władzy kościelnej, a częściowo w wyniku obaw wiernych, że nie poradzą sobie z łaciną - językiem obowiązującym w tej formie liturgii. Jako osoba regularnie uczestnicząca w Mszach przedsoborowych nie mogę potwierdzić tych obaw. Większość wiernych korzysta z mszalików: egzemplarze przedsoborowe, późniejsze przedruki lub książeczki z tłumaczeniem Missea Ordo. Problemem, z którym może się spotkać która nie uczestniczyła wcześniej w tej Nadzwyczajnej formie Rytu Rzymskiego to szybkie odnalezienie właściwego fragmentu.
Mszalik, który prezentuję jest więc wygodną 'ściągą' co w danej chwili na Mszy św. robić i jakimi słowami się modlić. Nie zastąpi on prawdziwego mszalika (który tłumaczy wszystkie teksty, również te odmawiane po cichu przez kapłana), jednak pozwala na aktywne uczestnictwo we Mszy św. bez potrzeby 'biegania' po książeczce - teksty umieszczone są chronologicznie, zgodnie z obowiązyjącym stanem z roku 1963.

Plik PDF zawiera części stałe Mszy św. w języku łacińskim (łącznie z Aspersją). Nie zawiera tłumaczenia na język polski, dzięki czemu została ograniczona do minimum liczba stron (12 stron w formacie mniej więcej A6), a tekst jest duży i wyraźny. Strony zaplanowane są tak, że przy wydruku jednostronnym i pocięciu tworzą książeczkę. Wydruk jest czarno-biały. Potrzebne będą cztery kartki A4.


pobierz tutaj - wersja 2012-06-10

Pomocne (być może :)) informacje: W przypadku uwag i zapytań proszę pisać na na 'wodzu małpa poczta onet pl'.
Mszalik można oczywiście drukować i korzystać z niego na potrzeby swoje, swojej parafii lub wspólnoty wiernych tradycji katolickiej.

WiaraWiki - więcej o Mszy św. trydenckiej i ciekawe linki z nią związane

Szczęść Boże i życzę głębokiego przeżycia Mszy św. oraz Mszy św w Nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w każdej parafii (a przynajmniej w każdej diecezji).

WA