GDDKiA - Archiwum firmy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – urząd administracji rządowej w Polsce powołany w Ministerstwie Infrastruktury - jako urząd centralny do zarządzania drogami krajowymi i realizacji budżetu państwa w tym zakresie. (Wikipedia) GDDKiA posiada bogate zasoby archiwalne. Stworzona została aplikacja w technologii flash, która pobiera dane katalogowe tych zasobów. Dane te przechowywanie są na serwerze. Z uwagi na wewnętrzny charakter bazy - nie mogę niestety zaprezentować jej działania.
CMS służący do zarządzania zasobami. Przygotowanie danych w xml-u, odbieranie zapytań z interfejsu flashowego (na zdjęciu). Interfejs wykonany przez grafika.
php, smarty, mysql, css, xml
© Wojciech Anders 2010